• مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 18 و 20 پلاک 374

توسعه شبکه فیبر نوری شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

اجرا

• انجام عملیات تست و راه اندازی و مفصل بندی شبکه اتوماسیون اداری بر پایه بستر فیبر نوری شهرستان گناباد

• نصب، تست و راه اندازی پچ پنل های فیبرنوری شهرستان تربت جام

• انجام مفصل بندی و رفع خرابی کابل ارتباطی شهرستان تربت جام

• نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری شهرستان فریمان

• نصب، تست و راه اندازی شبکه فیبرنوری شهرستان چناران

• طراحی، نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری داخلی انبار بزرگ شرکت توزیع برق خراسان رضوی