• مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 18 و 20 پلاک 374

دانشگاه فرهنگیان مشهد

اجرا

• اجرای شبکه ارتباطی فیبرنوری پردیس شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد
• نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری و ارتباطی داخلی پردیس شهید بهشتی
• ایجاد و احداث ۱۴ حوضچه فیبرنوری در بستر پردیس شهید بهشتی
• اجرای شبکه بک بن فیبر نوری دانشگاه فرهنگیان

 

مشاوره و طراحی

• ارایه مشاوره و طراحی شبکه بک بن فیبر نوری دانشگاه فرهنگیان

 

 فروش تجهیزات پروژه

• تامین تجهیزات بستر فیبرنوری پردیس شهید بهشتی