• مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 18 و 20 پلاک 374

راه‌آهن خراسان

نصب و راه اندازی

• اجرای عملیات مفصل بندی و رفع قطعی کابل فیبرنوری ایستگاه مشهد
• اجرای عملیات نصب و راه اندازی شبکه داخلی ایستگاه راه آهن مشهد
• اجرای عملیات مفصل بندی کابل فیبرنوری ایستگاه سلام
• اجرای عملیات نصب پچ پنل های ۲۴ پورت فیبرنوری مسیر های راه آهن نیشابور نقاب
• اجرای عملیات نصب پچ پنل های ۲۴ پورت فیبرنوری مسیر های راه آهن مشهد سرخس
• اجرای عملیات نصب پچ پنل های ۲۴ پورت فیبرنوری مسیر های راه آهن مشهد نیشابور

 

تست و عیب یابی

• اجرای عملیات رفع عیب کابل فیبر نوری ایستگاه راه آهن سبزوار
• اجرای عملیات رفع عیب کابل فیبر نوری ایستگاه راه آهن نقاب
• اجرای عملیات رفع عیب کابل های فیبرنوری ایستگاه ابومسلم
• اجرای عملیات تست و عیب یابی کابل محور مشهد سرخس زیرساخت مخابرات کشور تحت نگهداری راه آهن خراسان

 

تأمین تجهیزات

• تأمین تجهیزات فیبرنوری اداره علائم و تجهیزات الکتریکی ایستگاه مشهد