• مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 18 و 20 پلاک 374

•    ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی
•    طراحی شبکه های فیبرنوری کوچک و بزرگ بر اساس استاندارد های روز
•    تست و عیب یانی و ارایه راهکار های بهبود ساختار شبکه
•    برنامه ریزی تست های PM  و دوره ای